Na našich stánkoch pomáhame aj srdcom

Sú iní, výnimoční. No chuť pracovať im nechýba. Práca zdravotne znevýhodnených ľudí v stánkoch Curaprox dáva veľa im, ale aj nám.


V roku 2019 sme sa dozvedeli o dvoch zarážajúcich štatistikách. Na Slovensku žilo 250 tisíc zdravotne znevýhodnených ľudí, z nich 145 tisíc bolo schopných pracovať, no pracovalo len 11 tisíc (prevažne v chránených dielňach). A len 16% ľudí prišlo v práci do kontaktu so zdravotne znevýhodneným človekom.

Štatistiky boli od Profesia.sk a práve táto spoločnosť prišla s projektom Výpomoc so srdcom. Jeho cieľom je zvyšovať šance ľudí so zdravotným znevýhodnením zamestnať sa na otvorenom trhu práce. Nebolo nad čím rozmýšľať. Ešte v tom roku sme sa do projektu zapojili aj my.

V našich stánkoch v nákupných centrách po celom Slovensku dnes môžete stretnúť našich kolegov a kolegyne s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, najmä s autizmom a downovým syndrómom. Ich srdečnosť a pozitívna energia sú doslova nákazlivé. Najväčšiu radosť im robí osekávanie hlavičiek kefiek, ktoré nám nosíte na recykláciu. Nám zas robí radosť vidieť, ako sa každý deň posúvajú pracovne, ale aj osobnostne. Ale nielen oni.

Práve osobná skúsenosť je tým najlepším nástrojom na búranie predsudkov a prijatie inakosti. Je preto skvelé vidieť, ako na týchto výnimočných ľudí reagujú zákazníci a zákazníčky a aký blízky vzťah si s nimi vytvárajú naši kolegovia a kolegyne. Neprichádzajú s nimi do kontaktu len ich kolegovia a kolegyne na stánku, ale ktokoľvek z firmy. Začleňujeme ich totiž aj do aktivít ako sú teambuildingy či firemné párty.

Veríme, že medzi základné ľudské práva patrí aj pocit, že je človek pre spoločnosť užitočný. Práca v tom môže zohrávať kľúčovú úlohu. O to viac dúfame, že naša pozitívna skúsenosť inšpiruje aj mnoho ďalších. Je len na slovenských firmách a zamestnávateľoch, aby sa snažili hľadať cesty, ako do svojho pracovného tímu začleniť aj týchto výnimočných ľudí.

Za zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením sme získali ocenenie Via Bona 2022 v kategórii Výnimočný zamestnávateľ.

Foto: Marek Mucha