Náš tím a naše hodnoty

Každý sme iný, jedinečný, a predsa tvoríme super tím. Spoločne prispievame každý svojím dielom k tomu, aby sme vám pomáhali udržiavať si zdravé úsmevy. Zároveň je pre nás dôležité držať sa pri tom firemných hodnôt, ktoré sme si sami zadefinovali:

Dôvera, rešpekt, rast, súdržnosť, udržateľnosť, láska a radosť.


Head Office


Lucia Rabatinová
Lucia Rabatinová
Managing Director
+421 918 888 603
Napísať email
Lucia Pašková
Lucia Pašková
Strategist
+421 903 408 923
Napísať email
Tomáš Čurila
Tomáš Čurila
Sales Director
+421 917 300 027
Napísať email
Ivana Psotková
Ivana Psotková
Sales Team Manager
+421 918 389 420
Napísať email
Eva Jankovičová
Eva Jankovičová
Retail Manager
+421 917 373 001
Napísať email
Katka Kacková
Katarína Kacková
HR & Education
+421 917 480 264
Napísať email
Petra Papajová
Petra Papajová
Head of Marketing
+421 908 521 064
Napísať email
Tomáš Olšiak
Tomáš Olšiak
Copywriting & E-shop
+421 905 511 790
Napísať email
Zuzana Beláková
Zuzana Beláková
Office Manager
+421 905 879 391
Napísať email
Marek Sýkora
Marek Sýkora
Logistics Manager
+421 917 280 708
Napísať email
MUDr. Pavol Andel
MUDr. Pavol Andel
Dental Education
+421 908 708 414
Napísať email
Michaela Chmelíčková
Michaela Chmelíčková
Graphic Design
+421 917 971 532
Napísať email
Nela Martinková
Nela Martinková
Project Manager
+421 918 608 429
Napísať email
Eva Kimličková
Eva Kimličková
Marketing Manager
+421 918 319 439
Napísať email
Jaroslav Potúček
Jaroslav Potúček
IT Project Manager
+421 905 580 720
Napísať email
Veronika Obertová
Veronika Obertová
Sales Manager Assistant
+421 907 828 162
Napísať email

Sales team

Peter-Brejda
Peter Brejda
Bratislavský kraj
+421 907 626 848
Napísať email
Lukáš Rabatín
Lukáš Rabatín
Žilinský a Košický kraj
+421 917 830 003
Napísať email
Dáša Mužíková
Dáša Mužíková
Trnavský a Nitriansky kraj
+421 917 730 702
Napísať email
Monika Humajová
Monika Humajová
Banskobystrický a Trenčiansky kraj
+421 917 448 937
Napísať email

Marek Hudák
Marek Hudák
Prešovský a Košický kraj
+421 917 343 740
Napísať email
Jana Recká
Jana Recká
Trenčiansky a Trnavský kraj
+421 907 527 957
Napísať email
Tomáš Ondruš
Tomáš Ondruš
Košický kraj
+421 918 490 899
Napísať email